ساختمان نشاط

ساختمان نشاط

طراحی سازه، حفاظت گود و نظارت بر اجرای ساختمان 9 طبقه

کارفرما: دکتر یغمایی

ساختمان نشاط

در یک نگاه

طراحی سازه و حفاظت گود (نیلینگ) و نظارت بر اجرای سازه ساختمان 9 طبقه با زیربنای 3700 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان زعفرانیه

معرفی

طراحی سازه و حفاظت گود (نیلینگ) و نظارت بر اجرای سازه ساختمان 9 طبقه با زیربنای 3700 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان زعفرانیه

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی سازه و حفاظت گود (نیلینگ) و نظارت بر اجرای سازه ساختمان 9 طبقه با زیربنای 3700 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان زعفرانیه


پروژه‌های مرتبط

ساختمان خیابان سوم ولنجک
هتل و مرکز تجاری  پروما
باغ پرندگان تهران
ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)