هتل و مرکز تجاری  پروما

هتل و مرکز تجاری پروما

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود هتل پروما

کارفرما: شرکت پارس پروما

هتل و مرکز تجاری  پروما

در یک نگاه

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی

معرفی

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی


پروژه‌های مرتبط

کنترل طرح هتل لالیم
ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
ساختمان خیابان سوم ولنجک
ساختمان اداری-تجاری میدان ونک