هتل و مرکز تجاری  پروما

هتل و مرکز تجاری پروما

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود هتل پروما

کارفرما: شرکت پارس پروما

هتل و مرکز تجاری  پروما

در یک نگاه

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی

معرفی

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات پایش سلامت سازه ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
برج استاد شهریار
کنترل طرح هتل لالیم
ساختمان نشاط