بازار موبایل شماره ۲

بازار موبایل شماره ۲

مقاوم‌سازی ساختمان بازار موبایل یافت آباد

کارفرما: گروه سرمایه گذاری تات

بازار موبایل شماره ۲

در یک نگاه

سازه بازار موبایل که در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیده است و مقاوم‌سازی سازه موجود که فاقد مقاومت جانبی کافی بوده است با افزودن دیوارهای برشی بتنی شاتکریتی تامین شده است.

معرفی

سازه بازار موبایل که در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیده است و مقاوم‌سازی سازه موجود که فاقد مقاومت جانبی کافی بوده است با افزودن دیوارهای برشی بتنی شاتکریتی تامین شده است.

تصاویر

جزئیات پروژه

سازه بازار موبایل که در سال ۱۳۸۴ به بهره‌برداری رسیده است و مقاوم‌سازی سازه موجود که فاقد مقاومت جانبی کافی بوده است با افزودن دیوارهای برشی بتنی شاتکریتی تامین شده است.


پروژه‌های مرتبط

ساختمان سازمان امور اراضی کشور
پالایشگاه شهید تندگویان
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
ساختمان‌های شرکت مخابرات کرمان