تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم پل‌های فلزی شهر تهران

کارفرما: سازمان مهندسی شهرداری تهران

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

در یک نگاه

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای عملیات تعمیر و مرمت 15 دستگاه پل سواره رو و انجام آزمایش لرزه سنجی و ارزیابی عمر عرشه پلهای فلزی واقع در شهر تهران شامل پل جاده قدیم کرج-رودخانه کن، پل حق شناس، پل اتوبان حکیم-یادگار امام(ره)، پل حافظ-طالقانی، پل آزادگان –رودخانه کن، پل جاده مخصوص-آزادگان، پل یادآوران و پل حافظ-انقلاب

معرفی

این پروژه شامل مطالعات تعمیر و مرمت پلها برای افزایش عمر بهره برداری 15 عدد از پلهای سواره رو در سطح شهر تهران می‌باشد. 4 عدد از این پل‌ها، فلزی با سیستم ارتوتروپیک که مشابه یکدیگر بوده و بقیه بتنی یا سیستم عرشه دو جزیی و پایه بتنی می‌باشند.

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای عملیات تعمیر و مرمت 15 دستگاه پل سواره رو و انجام آزمایش لرزه سنجی و ارزیابی عمر عرشه پلهای فلزی واقع در شهر تهران شامل پل جاده قدیم کرج-رودخانه کن، پل حق شناس، پل اتوبان حکیم-یادگار امام(ره)، پل حافظ-طالقانی، پل آزادگان –رودخانه کن، پل جاده مخصوص-آزادگان، پل یادآوران و پل حافظ-انقلاب


پروژه‌های مرتبط

بازار موبایل شماره ۲
مجتمع مسکونی مروارید
مجموعه هتل دیدار
ساختمان یاسمن