پل ایزدخواست

پل ایزدخواست

طراحی پل دره ایزدخواست استان فارس

کارفرما: شركت اس. دی. ام

پل ایزدخواست

در یک نگاه

پل ایزدخواست واقع در شمال استان فارس یک پل راه آهن می‌باشد که با استفاده از تیرورق‌های با ارتفاع 4 متری، توسط مهندسین مشاور طازند طراحی شده است.

معرفی

پل ایزدخواست واقع در شمال استان فارس یک پل راه آهن می‌باشد که با استفاده از تیرورق‌های با ارتفاع 4 متری، توسط مهندسین مشاور طازند طراحی شده است.

تصاویر

جزئیات پروژه

پل ایزدخواست واقع در شمال استان فارس یک پل راه آهن می‌باشد که با استفاده از تیرورق‌های با ارتفاع 4 متری، توسط مهندسین مشاور طازند طراحی شده است.


پروژه‌های مرتبط

پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز
پل معلم
باغ پرندگان تهران
ساختمان نشاط