Tazand.com

WELCOME!

Welcome to Tazand co. Civil/Structural Consulting Engineers.

مهندسین مشاور طازند مجموعه ای است پویا و دانش محور که آماده است خدمات مهندسی با کیفیت بالا را در زمینه های تخصصی سیویل و سازه در اختیار کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران متقاضی این نوع خدمات در سطح داخلی و بین المللی قرار دهد و در چارچوبهای شناخته شده یا ابتکاری با مشاورین همکار، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در انجام پروژه‌ها مشارکت نماید. محور اصلی فعالیت های طازند طراحی مهندسی است، لیکن برای اطمینان از صحت و کفایت اجرا ، کسب تجربه و بهبود بخشی به طراحی‌ها، علاقمند به حضور در جریان نظارت و کنترل کیفیت اجرای طرحهای خود نیز می باشد.