Projects

پروژه های طراحی سازه های صنعتی

طراحی سوله برای بهره برداری های صنعتی و انبارهای مجهز به سنگین برهای ظرفیت بالا

پالایشگاه شهید تندگویان

پالایشگاه شهید تندگویان

طراحی سازه صنعتی    مقاوم‌سازی ساختمان

بهسازی لرزه ای برج خنک کننده بتنی پالایشگاه شمالی و جنوبی


1