ساختمان یاسمن

ساختمان یاسمن

افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه

کارفرما: آقای مهندس توابی

ساختمان یاسمن

در یک نگاه

انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه با زیربنای 41000 مترمربع و مقاوم‌سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح‌ها واقع در شهر تهران، الهیه خیابان چناران

معرفی

انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه با زیربنای 41000 مترمربع و مقاوم‌سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح‌ها واقع در شهر تهران، الهیه خیابان چناران

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه با زیربنای 41000 مترمربع و مقاوم‌سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح‌ها واقع در شهر تهران، الهیه خیابان چناران


پروژه‌های مرتبط

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
ساختمان سازمان امور اراضی کشور
پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز
پالایشگاه شهید تندگویان