ساختمان یاسمن

ساختمان یاسمن

افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه

کارفرما: آقای مهندس توابی

ساختمان یاسمن

در یک نگاه

انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه با زیربنای 41000 مترمربع و مقاوم‌سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح‌ها واقع در شهر تهران، الهیه خیابان چناران

معرفی

انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه با زیربنای 41000 مترمربع و مقاوم‌سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح‌ها واقع در شهر تهران، الهیه خیابان چناران

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام خدمات مشاور در زمینه افزایش حداکثر 6 طبقه بر روی ساختمان موجود 20 طبقه با زیربنای 41000 مترمربع و مقاوم‌سازی ساختمان برای تحمل بارهای اضافه شده و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح‌ها واقع در شهر تهران، الهیه خیابان چناران


پروژه‌های مرتبط

مسکن مهر هشتگرد
ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
ساختمان مدار چاپی صما
ساختمان‌های شرکت مخابرات کرمان