مجتمع مسکونی مروارید

مجتمع مسکونی مروارید

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم ساختمان 30 طبقه

کارفرما: شرکت آ.س.پ (سهامی عام)

مجتمع مسکونی مروارید

در یک نگاه

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری

معرفی

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری


پروژه‌های مرتبط

ساختمان اداره کل ثبت استان تهران
ساختمان خیابان سوم ولنجک
بازار موبایل شماره ۲
ساختمان نشاط