ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)

ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)

مطالعات آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم ساختمان صبانفت

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صبانفت

ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)

در یک نگاه

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح بهسازی ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با زیربنای ۱۹۵۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان استاد نجات اللهی

معرفی

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح بهسازی ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با زیربنای ۱۹۵۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان استاد نجات اللهی

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح بهسازی ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با زیربنای ۱۹۵۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان استاد نجات اللهی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان‌های کلیدی استان کرمان
پالایشگاه شهید تندگویان
مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران