پالایشگاه شهید تندگویان

پالایشگاه شهید تندگویان

بهسازی لرزه‌ای برج خنک‌کننده بتنی پالایشگاه شمالی و جنوبی

کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

پالایشگاه شهید تندگویان

در یک نگاه

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای سازه های برج خنک‌کننده بتنی پالایشگاه شمالی و جنوبی با ارتفاع ۱۷ متر و زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، نرسیده به باقرشهر

معرفی

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای سازه های برج خنک‌کننده بتنی پالایشگاه شمالی و جنوبی با ارتفاع ۱۷ متر و زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، نرسیده به باقرشهر

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام مطالعات آسیب‌پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای سازه های برج خنک‌کننده بتنی پالایشگاه شمالی و جنوبی با ارتفاع ۱۷ متر و زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، نرسیده به باقرشهر


پروژه‌های مرتبط

ساختمان‌های کلیدی استان کرمان
ساختمان یاسمن
بازار موبایل شماره ۲
ساختمان بانک ملی ایران