مسکن مهر هشتگرد

مسکن مهر هشتگرد

نظارت عالیه، مقیم و نظام مهندسی مجموعه مسکونی 10000 واحدی

کارفرما: شرکت هسا

مسکن مهر هشتگرد

در یک نگاه

طراحی ساختمان های 11 تیپ 3 طبقه تا 7 طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرائی ساختمانها شامل 10 هزار واحد با زیربنای 800 هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد

معرفی

طراحی ساختمان های 11 تیپ 3 طبقه تا 7 طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرائی ساختمانها شامل 10 هزار واحد با زیربنای 800 هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی ساختمان های 11 تیپ 3 طبقه تا 7 طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرائی ساختمانها شامل 10 هزار واحد با زیربنای 800 هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد


پروژه‌های مرتبط

مجتمع مسکونی مروارید
تعمیر و نگهداری پل‌های تهران
ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
کنترل طرح هتل لالیم