مسکن مهر هشتگرد

مسکن مهر هشتگرد

نظارت عالیه، مقیم و نظام مهندسی مجموعه مسکونی 10000 واحدی

کارفرما: شرکت هسا

مسکن مهر هشتگرد

در یک نگاه

طراحی ساختمان‌های 11 تیپ 3 طبقه تا 7 طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرائی ساختمان‌ها شامل 10 هزار واحد با زیربنای 800 هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد

معرفی

طراحی ساختمان‌های 11 تیپ 3 طبقه تا 7 طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرائی ساختمان‌ها شامل 10 هزار واحد با زیربنای 800 هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی ساختمان‌های 11 تیپ 3 طبقه تا 7 طبقه فلزی و بتنی و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرائی ساختمان‌ها شامل 10 هزار واحد با زیربنای 800 هزار مترمربع واقع در شهر جدید هشتگرد


پروژه‌های مرتبط

ساختمان خیابان سوم ولنجک
ساختمان نشاط
مجموعه هتل دیدار
بازار موبایل شماره ۲