باغ پرندگان تهران

باغ پرندگان تهران

طرح کنترل سازه باغ پرندگان

کارفرما: مهندسین مشاور فرآیند معماری- سازمان مهندسی شهرداری

باغ پرندگان تهران

در یک نگاه

ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای ۶ هکتار و واقع در شهر تهران، اتوبان شهید بابایی

معرفی

ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای ۶ هکتار و واقع در شهر تهران، اتوبان شهید بابایی

تصاویر

جزئیات پروژه

ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای ۶ هکتار و واقع در شهر تهران، اتوبان شهید بابایی


پروژه‌های مرتبط

برج استاد شهریار
ساختمان خیابان سوم ولنجک
ساختمان نشاط
ساختمان اداری-تجاری میدان ونک