باغ پرندگان تهران

باغ پرندگان تهران

طرح کنترل سازه باغ پرندگان

کارفرما: مهندسین مشاور فرآیند معماری- سازمان مهندسی شهرداری

باغ پرندگان تهران

در یک نگاه

ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای ۶ هکتار و واقع در شهر تهران، اتوبان شهید بابایی

معرفی

ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای ۶ هکتار و واقع در شهر تهران، اتوبان شهید بابایی

تصاویر

جزئیات پروژه

ارائه خدمات مشاور در زمینه کنترل طرح سازه باغ پرندگان که توسط مشارکت مهندسان مشاور دیبا و دفتر طراحی سازه ماسیمو مافیس طراحی شده که زیربنای ۶ هکتار و واقع در شهر تهران، اتوبان شهید بابایی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان
ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
پل ایزدخواست