پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز

پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز

خدمات مهندسی و کارگاهی اجرای پل‌های راه آهن میانه – بستان آباد - تبریز

کارفرما: شرکت ساختمانی ویسا

پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز

در یک نگاه

ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل‌های قطعه ۳، کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز با طول ۵۷۰ متر شامل ۱۰ دهانه ۴۵-۶۰ × ۸- ۴۵ متری پایه‌های پل از نوع بتنی مسلح با مقطع جعبه‌ای واقع در استان آذربایجان شرقی

معرفی

ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل‌های قطعه ۳، کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز با طول ۵۷۰ متر شامل ۱۰ دهانه ۴۵-۶۰ × ۸- ۴۵ متری پایه‌های پل از نوع بتنی مسلح با مقطع جعبه‌ای واقع در استان آذربایجان شرقی

تصاویر

جزئیات پروژه

ارائه خدمات مهندسی و کارگاهی جهت اجرای پل‌های قطعه ۳، کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ راه آهن میانه - بستان آباد - تبریز با طول ۵۷۰ متر شامل ۱۰ دهانه ۴۵-۶۰ × ۸- ۴۵ متری پایه‌های پل از نوع بتنی مسلح با مقطع جعبه‌ای واقع در استان آذربایجان شرقی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان نشاط
هتل کمال
ساختمان اداره کل ثبت استان تهران
پل ایزدخواست