کنترل طرح هتل لالیم

کنترل طرح هتل لالیم

هدایت و کنترل طراحی سازه هتل بزرگ لالیم بین ساری و نکا

کارفرما: شرکت توسعه پردیس لالیم (هواپیمایی ماهان)

کنترل طرح هتل لالیم

در یک نگاه

هدایت و کنترل طراحی سازه ساختمان ۱۲ طبقه هتل بزرگ لالیم با زیربنای ۴۰۰۰۰ مترمربع واقع بین ساری و نکا

معرفی

هدایت و کنترل طراحی سازه ساختمان ۱۲ طبقه هتل بزرگ لالیم با زیربنای ۴۰۰۰۰ مترمربع واقع بین ساری و نکا

تصاویر

جزئیات پروژه

هدایت و کنترل طراحی سازه ساختمان ۱۲ طبقه هتل بزرگ لالیم با زیربنای ۴۰۰۰۰ مترمربع واقع بین ساری و نکا


پروژه‌های مرتبط

ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
ساختمان نشاط
برج کالج
برج استاد شهریار