ساختمان سازمان امور اراضی کشور

ساختمان سازمان امور اراضی کشور

بررسی آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی ساختمان سازمان امور اراضی کشور

کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

ساختمان سازمان امور اراضی کشور

در یک نگاه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای ساختمان 5 طبقه سازمان امور اراضی کشور با زیربنای 3150 مترمربع واقع در شهر تهران، بلوار کشاورز

معرفی

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای ساختمان 5 طبقه سازمان امور اراضی کشور با زیربنای 3150 مترمربع واقع در شهر تهران، بلوار کشاورز

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای ساختمان 5 طبقه سازمان امور اراضی کشور با زیربنای 3150 مترمربع واقع در شهر تهران، بلوار کشاورز


پروژه‌های مرتبط

مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان
ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
ساختمان مدار چاپی صما
ساختمان اداره کل ثبت استان تهران