برج کالج

برج کالج

برج کالج

کارفرما: آقای مهندس رحمانی

برج کالج

در یک نگاه

کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 24 طبقه مجتمع مسکونی کالج با زیربنای 30000 مترمربع واقع در شهر تهران، شهرک لاله

معرفی

کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 24 طبقه مجتمع مسکونی کالج با زیربنای 30000 مترمربع واقع در شهر تهران، شهرک لاله

تصاویر

جزئیات پروژه

کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 24 طبقه مجتمع مسکونی کالج با زیربنای 30000 مترمربع واقع در شهر تهران، شهرک لاله


پروژه‌های مرتبط

مجتمع مسکونی مروارید
کنترل طرح هتل لالیم
مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر
بازار موبایل شماره ۲