برج کالج

برج کالج

برج کالج

کارفرما: آقای مهندس رحمانی

برج کالج

در یک نگاه

کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 24 طبقه مجتمع مسکونی کالج با زیربنای 30000 مترمربع واقع در شهر تهران، شهرک لاله

معرفی

کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 24 طبقه مجتمع مسکونی کالج با زیربنای 30000 مترمربع واقع در شهر تهران، شهرک لاله

تصاویر

جزئیات پروژه

کنترل طرح و محاسبات سازه و نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان 24 طبقه مجتمع مسکونی کالج با زیربنای 30000 مترمربع واقع در شهر تهران، شهرک لاله


پروژه‌های مرتبط

هتل کمال
مجتمع اداری-تجاری سهند
ساختمان کشتیرانی
مسکن مهر هشتگرد