ساختمان اداره کل ثبت استان تهران

ساختمان اداره کل ثبت استان تهران

مشاوره مطالعات طراحی بهسازی و نظارت ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک تهران

کارفرما: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ساختمان اداره کل ثبت استان تهران

در یک نگاه

طراحی بهسازی لرزه‌ای و بازسازی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 10 طبقه با زیربنای 6000 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری

معرفی

طراحی بهسازی لرزه‌ای و بازسازی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 10 طبقه با زیربنای 6000 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی بهسازی لرزه‌ای و بازسازی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 10 طبقه با زیربنای 6000 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری


پروژه‌های مرتبط

برج استاد شهریار
مجموعه هتل دیدار
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
ساختمان مدار چاپی صما