مجتمع اداری-تجاری سهند

مجتمع اداری-تجاری سهند

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه مجتمع اداری-تجاری سهند

کارفرما: شرکت عمران و معماری دانشگاه تهران

مجتمع اداری-تجاری سهند

در یک نگاه

نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 14 طبقه مجتمع اداری-تجاری سهند با زیربنای 13000 مترمربع واقع در شهر تهران، میرداماد خیابان نفت

معرفی

نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 14 طبقه مجتمع اداری-تجاری سهند با زیربنای 13000 مترمربع واقع در شهر تهران، میرداماد خیابان نفت

تصاویر

جزئیات پروژه

نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 14 طبقه مجتمع اداری-تجاری سهند با زیربنای 13000 مترمربع واقع در شهر تهران، میرداماد خیابان نفت


پروژه‌های مرتبط

ساختمان یاسمن
ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)
مجتمع مسکونی مروارید
برج کالج