کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضائیه

کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضائیه

کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضائیه

کارفرما: قوه قضائیه

کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضائیه

در یک نگاه

انجام مطالعات ارزیابی و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضاییه و نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرایی با سازه 6 طبقه فلزی با زیربنای 2500 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان ویلا

معرفی

انجام مطالعات ارزیابی و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضاییه و نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرایی با سازه 6 طبقه فلزی با زیربنای 2500 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان ویلا

تصاویر

جزئیات پروژه

انجام مطالعات ارزیابی و تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان کلینیک دندان‌پزشکی کارکنان قوه قضاییه و نظارت عالیه و مقیم بر عملیات اجرایی با سازه 6 طبقه فلزی با زیربنای 2500 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان ویلا


پروژه‌های مرتبط

پل کیله سفید
پل معلم
ساختمان کشتیرانی