ساختمان مدار چاپی صما

ساختمان مدار چاپی صما

مقاوم‌سازی ساختمان مدار چاپی صما

کارفرما: شرکت صنایع الکترونیک ایران

ساختمان مدار چاپی صما

در یک نگاه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه 4 سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه 25 متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل 3400 مترمربع واقع در شهر تهران، نوبنیاد

معرفی

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه 4 سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه 25 متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل 3400 مترمربع واقع در شهر تهران، نوبنیاد

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه 4 سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه 25 متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل 3400 مترمربع واقع در شهر تهران، نوبنیاد


پروژه‌های مرتبط

هتل کمال
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
پالایشگاه شهید تندگویان
ساختمان ایرانشهر