ساختمان مدار چاپی صما

ساختمان مدار چاپی صما

مقاوم‌سازی ساختمان مدار چاپی صما

کارفرما: شرکت صنایع الکترونیک ایران

ساختمان مدار چاپی صما

در یک نگاه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه 4 سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه 25 متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل 3400 مترمربع واقع در شهر تهران، نوبنیاد

معرفی

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه 4 سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه 25 متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل 3400 مترمربع واقع در شهر تهران، نوبنیاد

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای طرح برای مجموعه 4 سوله اداری و صنعتی صما (مدارچاپی صما) با چهار دهانه 25 متری پیوسته با سقف سبک و یک سازه الحاقی یک طبقه با سقف سنگین که در داخل سازه صنعتی قرار گرفته با زیربنای کل 3400 مترمربع واقع در شهر تهران، نوبنیاد


پروژه‌های مرتبط

ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)
هتل کمال
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
برج استاد شهریار