مقاوم‌سازی پست

مقاوم‌سازی پست

مقاوم‌سازی ساختمان ۴ طبقه اداره پست تهران خیابان شریعتی

کارفرما: اداره پست استان تهران

مقاوم‌سازی پست

در یک نگاه

ساختمان پست خیابان شریعتی نرسیده به پل سید خندان، ساختمان ۴ طبقه‌ای است که در دهه ۵۰ ساخته شده است. در این پروژه پس از ارزیابی کیفی و کمی سازه موجود که شامل قاب‌های با تیرهای خرپایی و مهاربند کششی می‌باشد، طرح مقاوم‌سازی با افزودن دیوارهای برشی بتنی تهیه و ارائه شد.

معرفی

بازدید و برداشت‌های اولیه نمایانگر این بوده که سازه موجود عمدتا برای بارهای ثقلی طراحی شده است. ساختمان شامل ۴ طبقه بوده که ارتفاع طبقه همکف ۳/۷ متر و ارتفاع طبقات بالاتر ۴/۰ متر می‌باشد. ابعاد ساختمان حدود ۴۰ متر در راستای شمالی جنوبی و ۱۲/۵ متر در راستای شرقی-غربی است. دهانه‌های این سازه در راستای طولی برابر ۵ متر و در راستای عرضی ۴/۵ متر می‌باشد. ستون‌های سازه از نوع غیریکپارچه و از مقاطع INP بوده است. تیرهای این سازه شامل خرپاهایی با ارتفاع حدودا یک متر بوده که از مقاطع INP ساخته شده است.

تصاویر

جزئیات پروژه

بازدید و برداشت‌های اولیه نمایانگر این بوده که سازه موجود عمدتا برای بارهای ثقلی طراحی شده است. ساختمان شامل ۴ طبقه بوده که ارتفاع طبقه همکف ۳/۷ متر و ارتفاع طبقات بالاتر ۴/۰ متر می‌باشد. ابعاد ساختمان حدود ۴۰ متر در راستای شمالی جنوبی و ۱۲/۵ متر در راستای شرقی-غربی است. دهانه‌های این سازه در راستای طولی برابر ۵ متر و در راستای عرضی ۴/۵ متر می‌باشد. ستون‌های سازه از نوع غیریکپارچه و از مقاطع INP بوده است. تیرهای این سازه شامل خرپاهایی با ارتفاع حدودا یک متر بوده که از مقاطع INP ساخته شده است.


پروژه‌های مرتبط

هتل کمال
ساختمان‌های شرکت مخابرات کرمان
پالایشگاه شهید تندگویان
برج استاد شهریار