پل معلم

پل معلم

طراحی پل میدان معلم شهر سمنان

کارفرما: شهرداری سمنان

پل معلم

در یک نگاه

پروژه طراحی پل تقاطع غیر همسطح میدان معلم شهر سمنان

معرفی

پروژه طراحی پل تقاطع غیر همسطح میدان معلم شهر سمنان

تصاویر

جزئیات پروژه

پروژه طراحی پل تقاطع غیر همسطح میدان معلم شهر سمنان


پروژه‌های مرتبط

پل ایزدخواست
پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز