هتل کمال

هتل کمال

مقاوم‌سازی ساختمان هتل کمال پونک

کارفرما: آقای حصارکی

هتل کمال

در یک نگاه

پروژه هتل کمال شامل مقاوم‌سازی و باز طراحی سازه به منظور تغییر کاربری و افزایش سطح زیربنا بوده که در سال ۱۳۸۹ توسط مهندسین مشاور طازند انجام گرفته است.

معرفی

پروژه هتل کمال شامل مقاوم‌سازی و باز طراحی سازه به منظور تغییر کاربری و افزایش سطح زیربنا بوده که در سال ۱۳۸۹ توسط مهندسین مشاور طازند انجام گرفته است.

تصاویر

جزئیات پروژه

پروژه هتل کمال شامل مقاوم‌سازی و باز طراحی سازه به منظور تغییر کاربری و افزایش سطح زیربنا بوده که در سال ۱۳۸۹ توسط مهندسین مشاور طازند انجام گرفته است.


پروژه‌های مرتبط

مسکن مهر هشتگرد
مجتمع مسکونی مروارید
پل‌های کیلومتر ۵۰، ۵۸ و ۶۰ میانه تبریز
ساختمان اداره کل ثبت استان تهران