بازار موبایل شماره ۲

بازار موبایل شماره ۲

مقاوم سازی ساختمان بازار موبایل یافت آباد

...

بازار موبایل شماره ۲

در یک نگاه

سازه بازار موبایل که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده است و مقاوم سازی سازه موجود که فاقد مقاومت جانبی کافی بوده است با افزودن دیوارهای برشی بتنی شاتکریتی تامین شده است.

معرفی

سازه بازار موبایل که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده است و مقاوم سازی سازه موجود که فاقد مقاومت جانبی کافی بوده است با افزودن دیوارهای برشی بتنی شاتکریتی تامین شده است.

تصاویر

جزئیات پروژه

سازه بازار موبایل که در سال ۱۳۸۴ به بهره برداری رسیده است و مقاوم سازی سازه موجود که فاقد مقاومت جانبی کافی بوده است با افزودن دیوارهای برشی بتنی شاتکریتی تامین شده است.


پروژه‌های مرتبط

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
مسکن مهر هشتگرد
پالایشگاه شهید تندگویان
مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان