ساختمان کشتیرانی

ساختمان کشتیرانی

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

کارفرما: شرکت راحمی نژاد

ساختمان کشتیرانی

در یک نگاه

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

معرفی

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان خیابان سوم ولنجک
برج کالج
مجتمع مسکونی مروارید
مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر