ساختمان کشتیرانی

ساختمان کشتیرانی

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

کارفرما: شرکت راحمی نژاد

ساختمان کشتیرانی

در یک نگاه

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

معرفی

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی


پروژه‌های مرتبط

مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر
مسکن مهر هشتگرد
ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
کنترل طرح هتل لالیم