ساختمان کشتیرانی

ساختمان کشتیرانی

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

کارفرما: شرکت راحمی نژاد

ساختمان کشتیرانی

در یک نگاه

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

معرفی

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی سازه ساختمانی سازمان کشتیرانی


پروژه‌های مرتبط

کنترل طرح هتل لالیم
مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر
ساختمان خیابان سوم ولنجک
مجموعه هتل دیدار