تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم پل‌های فلزی شهر تهران

کارفرما: سازمان مهندسی شهرداری تهران

تعمیر و نگهداری پل‌های تهران

در یک نگاه

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای عملیات تعمیر و مرمت 15 دستگاه پل سواره‌رو و انجام آزمایش لرزه‌سنجی و ارزیابی عمر عرشه پل‌های فلزی واقع در شهر تهران شامل پل جاده قدیم کرج-رودخانه کن، پل حق‌شناس، پل اتوبان حکیم-یادگار امام(ره)، پل حافظ-طالقانی، پل آزادگان –رودخانه کن، پل جاده مخصوص-آزادگان، پل یادآوران و پل حافظ-انقلاب

معرفی

این پروژه شامل مطالعات تعمیر و مرمت پل‌ها برای افزایش عمر بهره‌برداری 15 عدد از پل‌های سواره‌رو در سطح شهر تهران می‌باشد. 4 عدد از این پل‌ها، فلزی با سیستم ارتوتروپیک که مشابه یکدیگر بوده و بقیه بتنی یا سیستم عرشه دو جزیی و پایه بتنی می‌باشند.

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی، ترمیم، مرمت و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای عملیات تعمیر و مرمت 15 دستگاه پل سواره‌رو و انجام آزمایش لرزه‌سنجی و ارزیابی عمر عرشه پل‌های فلزی واقع در شهر تهران شامل پل جاده قدیم کرج-رودخانه کن، پل حق‌شناس، پل اتوبان حکیم-یادگار امام(ره)، پل حافظ-طالقانی، پل آزادگان –رودخانه کن، پل جاده مخصوص-آزادگان، پل یادآوران و پل حافظ-انقلاب


پروژه‌های مرتبط

مسکن مهر هشتگرد
ساختمان نشاط
برج کالج
مجتمع مسکونی مروارید