Certifications

تقدیرنامه‌ها

و گواهی‌های رضایتمندی کارفرمایان

گواهی ISO 9001

گواهی ISO 9001

گواهی ISO 14001

گواهی ISO 14001

گواهی OHSAS 18001

گواهی OHSAS 18001

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه

گواهی سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

صلاحیت خدمات مشاوره

صلاحیت خدمات مشاوره

تقدیرنامه طرح برگزیده فولادی سال 91

تقدیرنامه طرح برگزیده فولادی سال 91

تقدیرنامه در پروژه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

تقدیرنامه در پروژه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

تقدیرنامه همایش سازمان بنادر و کشتیرانی

تقدیرنامه همایش سازمان بنادر و کشتیرانی


1