Quality Assurance

تضمین کیفیت

خط مشی مهندسین مشاور طازند برای تداوم کیفیت ارائه خدمات

 • بروز نگه‌داری اطلاعات در زمينه‌های فنی مورد علاقه شركت
 • تخصصی كاركردن و وارد نشدن در حد مقدور در حيطه‌های فنی خارج از تخصص شرکت
 • استفاده از افراد كارآمد، جوان و با انگيزه در كنار افراد با تجربه و پرورش نيروهاي انسانی لازم در جـريـان كـار درتمــام سطوح شغلی
 • برقراری روابط همكاری با گروه‌های كارآمد و متخصصان عالی خارج از شركت و مشاوره با آنان در جريان كارها
 • عهده‌داری حداكثر مخارج ممكن در جهـت صحت و سلامت فنی پروژه‌ها به دور از اسراف
 • درنظرگيری منافع ونظرات كارفرمایان در تمام مراحل کار
 • غلبه ديدگاه‌ها و برخوردهای حرفه‌ای بر شخصی
 • نظارت كامل بر جريان كارها توسط مهندسان باتجربه
 • سعـی در كسب رضـايت كـارفرمايان
 • خارج نشدن از چارچوب اصول و قواعد
 • مستندسازی پروژه‌ها و تجربيات
 • اعمال كنترل‌های دایمی
 • پذيرش تذكرات در مورد نواقص و اشتباهات و سعی در اصلاح آن‌ها
 • ارائه خدمات فني در ارتباط با پروژه‌ها حتی پس از پايان قرارداد
 • غربال‌گری نيروهايی كه در عمل به خط‌ مشی كيفيت شركت پایبند نيستند