Projects

پروژه‌های طراحی سازه‌های صنعتی

طراحی سوله برای بهره‌برداری‌های صنعتی و انبارهای مجهز به سنگین برهای ظرفیت بالا

پالایشگاه شهید تندگویان

پالایشگاه شهید تندگویان

طراحی سازه صنعتی    مقاوم‌سازی ساختمان

بهسازی لرزه‌ای برج خنک‌کننده بتنی پالایشگاه شمالی و جنوبی


1