Our Mission

رسالت

مهندسین مشاور طـازند

مهندسین مشاور طازند مجموعه ای است پویا و دانش محور که آماده است خدمات مهندسی با کیفیت بالا را در زمینه های تخصصی سیویل و سازه در اختیار کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران متقاضی این نوع خدمات در سطح داخلی و بین المللی قرار دهد و در چارچوبهای شناخته شده یا ابتکاری با مشاورین همکار، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران در انجام پروژه‌هامشارکت نماید. محور اصلی فعالیت های طازند طراحی مهندسی است، لیکن برای اطمینان از صحت و کفایت اجرا ، کسب تجربه و بهبود بخشی به طراحی‌ها، علاقمند به حضور در جریان نظارت و کنترل کیفیت اجرای طرحهای خود نیز میباشد. مجموعه طازند متعهد است با رعایت اخلاق حرفه ای و بکارگیری دانش فنی روز به همراه خلاقیت و نوآوری، همواره کیفیت خدمات فنی خود را به منظور کسب رضایت کارفرمایان و تامین منافع ایشان افزایش دهد. بکارگیری فن آوری های پیشرفته و در عین حال متناسب با امکانات اجرایی در تمام طرحها از اهداف شرکت در ارائه خدمات به کارفرمایان خود می باشد. وجود نام طازند در کنار طرحها، یادآور کیفیت و دقت نظر فنی در طراحی‌ها و نظارت دقیق بر اجرا و اطمینان بخش دست اندر کاران طرح می‌باشد لذا مدیران و کارکنان شرکت خود را متعهد می دانند که در حفظ و اعتلای اعتبار این نام کوشا باشند. طازند با سرمایه گذاری در امر پژوهش، انتشار تجربیات مفید و ایفاء نقش در مجامع فنی و حرفه ای در سطح بین‌المللی، تاثیرگذاری در پیشرفت و اعتلای حرفه مهندسی کشور را از وظایف اصلی خود می داند. طازند با درک اهمیت نیروهای انسانی خود ایجاد رضایت، توانمندی، احساس مفید بودن و لذت از کار را در مجموعه کارکنان از ارکان نیل به رسالت خود می شناسد. بنابراین با تشویق روحیه تلاشگری و شایسته سالاری بر آن است تا فرصت رشد مادی و معنوی یکایک کارکنان خود را فراهم ساخته و از این طریق به اقتصاد و سلامت اجتماعی کمک نماید.