مجتمع مسکونی مروارید

مجتمع مسکونی مروارید

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم ساختمان 30 طبقه

کارفرما: شرکت آ.س.پ (سهامی عام)

مجتمع مسکونی مروارید

در یک نگاه

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری

معرفی

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری


پروژه‌های مرتبط

مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر
بازار موبایل شماره ۲
هتل کمال
مسکن مهر هشتگرد