مجتمع مسکونی مروارید

مجتمع مسکونی مروارید

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم ساختمان 30 طبقه

کارفرما: شرکت آ.س.پ (سهامی عام)

مجتمع مسکونی مروارید

در یک نگاه

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری

معرفی

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی مرحله اول و دوم و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 30 طبقه با زیربنای 32200 مترمربع واقع در شهر تهران، منطقه 22 شهرداری


پروژه‌های مرتبط

ساختمان یاسمن
هتل کمال
ساختمان ۱۴ طبقه مرکزی اول (صبانفت)
ساختمان کشتیرانی