هتل و مرکز تجاری پروما

هتل و مرکز تجاری پروما

مطالعات پایش سلامت سازه‌ای سیستم حفاظت گود هتل پروما

کارفرما: شرکت پارس پروما

هتل و مرکز تجاری پروما

در یک نگاه

مطالعات پایش سلامت سازه‌ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه‌های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی

معرفی

مطالعات پایش سلامت سازه‌ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه‌های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی

تصاویر

جزئیات پروژه

مطالعات پایش سلامت سازه‌ای سیستم حفاظت گود و انجام طراحی سازه‌های فلزی و بتنی ساختمان ۲۶ طبقه شمالی و ۱۱ طبقه جنوبی و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی مجموعه هتل و مرکز تجاری پروما با زیربنای ۷۵۰۰۰ مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شیراز شمالی


پروژه‌های مرتبط

ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
ساختمان نشاط
ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
باغ پرندگان تهران