ساختمان بانک ملی ایران

ساختمان بانک ملی ایران

مقاوم‌سازی ساختمان بانک ملی، اداره ساختمان

کارفرما: بانک ملی ایران

ساختمان بانک ملی ایران

در یک نگاه

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای ساختمان 9 طبقه بانک ملی ایران با زیربنای 4000 مترمربع واقع در شهر تهران، میدان هفت تیر

معرفی

مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی لرزه‌ای ساختمان 9 طبقه بانک ملی ایران با زیربنای 4000 مترمربع واقع در شهر تهران، میدان هفت تیر

تصاویر

جزئیات پروژه

بازدید از ساختمان، انجام سونداژ، تهیه نقشه‌های چون ساخت، گزارش‌های آسیب‌پذیری، رهیافت‌های بهسازی، تحلیل خطر و ارائه طرح بهسازی. بهسازی ساختمان با جداساز لرزه‌ای و الحاق بادبند در بالای تراز جداسازی و دیوار برشی بتنی در زیر تراز جداسازی


پروژه‌های مرتبط

ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان
ساختمان یاسمن
پالایشگاه شهید تندگویان
مقاوم‌سازی پست