ساختمان اداره کل ثبت استان تهران

ساختمان اداره کل ثبت استان تهران

مشاوره مطالعات طراحی بهسازی و نظارت ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک تهران

کارفرما: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ساختمان اداره کل ثبت استان تهران

در یک نگاه

طراحی بهسازی لرزه‌ای و بازسازی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 10 طبقه با زیربنای 6000 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری

معرفی

طراحی بهسازی لرزه‌ای و بازسازی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 10 طبقه با زیربنای 6000 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی بهسازی لرزه‌ای و بازسازی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی و نظارت عالیه و مقیم بر اجرای ساختمان 10 طبقه با زیربنای 6000 مترمربع واقع در شهر تهران، خیابان شریعتی نبش خیابان شهید مطهری


پروژه‌های مرتبط

مجموعه آب گرم سرعین ایرانیان
مسکن مهر هشتگرد
ساختمان‌های کلیدی استان کرمان
ورزشگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهان اصفهان