مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر

مجتمع مسكونی شهاب‌شهر

مجتمع مسكونی شهاب‌شهر

کارفرما: تعاونی مسكن شهاب‎شهر

مجتمع مسكونی  شهاب‌شهر

در یک نگاه

طراحی سازه 4 تيپ ساختمان 6 طبقه مجتمع مسكونی شهاب با مساحت تقريبی 17000 مترمربع

معرفی

طراحی سازه 4 تيپ ساختمان 6 طبقه مجتمع مسكونی شهاب با مساحت تقريبی 17000 مترمربع

تصاویر

جزئیات پروژه

طراحی سازه 4 تيپ ساختمان 6 طبقه مجتمع مسكونی شهاب با مساحت تقريبی 17000 مترمربع


پروژه‌های مرتبط

مجتمع مسکونی مروارید
ساختمان کشتیرانی
ساختمان اداری-تجاری میدان ونک
مسکن مهر هشتگرد